X-Content-Type-Options: nosniff

Aalborg Ungebyråd er et samarbejde mellem UngAalborg og Aalborg Byråd, hvor 29 demokratisk valgte unge kan få indflydelse samt interagere og samarbejde med byrådet. Ungebyrådet kan komme med forslag til ændringer i afgørende politiske beslutninger indenfor områder med relevans for unge. Kort sagt: Aalborg Ungebyråd er til for at gøre en forskel!

Se mere på:
https://aalborgungebyraad.dk

Kontakt

Sekretariat

Cæcilie Andersen
Direkte 93 52 09 23
Email: caecilie@ungaalborg.dk