X-Content-Type-Options: nosniff

Book Ung til Ung | De sociale medieambassadører er et team, som fokuserer på ung til ung undervisning uden en løftet pegefinger. Underviserne er universitetsstuderende samt færdiguddannede, som alle har kompetencer og erfaring indenfor kommunikation og sociale medier.

Hvad tilbyder vi?

De sociale medieambassadører er et tilbud til skolernes 7. – 10. klassetrin i Aalborg Kommune. Her bliver der, ung til ung imellem, sat fokus på en række emner, som berører eleverne i deres daglige liv, både online og offline.

Undervisningen vil være inddragende, vekslende, underholdende og lærerig. Der bliver sat fokus på elevernes brug af og holdninger til sociale medier, og vi vil komme ind på alt fra jura og etik til en holdningsbaseret snak om sociale medier.
Vi berør emner såsom billeddeling, anonymitet, identitet samt skrevne og uskrevne regler, og slutteligt laves der en fælles klassekontrakt, hvor eleverne får mulighed for at reflektere over aktuelle problemstillinger, som klassen står overfor vedrørende klassens brug af sociale medier.

Booking og pris

  • Booking skal ske senest to uger før arrangements afholdelse.
  • De sociale medieambassadører kan nu bookes af folkeskoler og ungdomsklubber i Aalborg Kommune.
  • Undervisningen er rettet mod elever på 7.-10. klassetrin.
  • Undervisningen koster 1000 kr. pr. klasse.
  • Undervisningen udgør sædvanligvis en dobbelt lektion, men andet kan også aftales.

Kontakt

Signe Grøn
Direkte +45 93 52 09 21
E-mail: signe@ungaalborg.dk

UngAalborg / Aalborg Kommune er tovholder i samarbejde med Kommunikation & Design/ Aalborg Universitet.