X-Content-Type-Options: nosniff

GROW er et intensivt læringsforløb for unge med dysleksi. Formålet er at styrke elevernes positive selvfortælling, at de møder andre unge med samme problematikker, at tale om tabuer og fordomme omkring det at være ordblind og at øge de unges bevidsthed om deres styrker.
Gennem arbejde med IT kompenserende hjælpemidler ønsker vi at styrke de unges handlekompetence som ordblinde og kvalificere dem til aktører i eget liv.

Se mere på:
www.grow.ungaalborg.dk

Kontakt

Henriette Rise
henriette@ungaalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16

Anders Kjær Møller
ande8575@ungaalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 19