X-Content-Type-Options: nosniff

Føler du dig ensom, forkert eller dårlig tilpas i verden? Sådan er der ikke nogen der skal have det! Alle har ret til et godt liv med størst mulig trivsel <3

På MindBoost arbejder vi med mental sundhed, herunder selvforståelse, fællesskab og karakterstyrker. Gennem kropslige øvelser træner det at tilegne sig et ”growing mindset” med fokus på egne evner og potentialer som medspiller i en social sammenhæng.

Du får mulighed for at øve dig i at tænke positivt og udviklende om dig selv og andre, samt lære at spotte tegn på mistrivsel hos dine kammerater og lære symptomer på de mest almindelige psykiske sygdomme.

Som intensivt læringsforløb er forløbet tilrettelagt sådan, at der er undervisning mandag til onsdag i den første uge. Derefter arbejder du med et selvvalgt fokus, indtil vi mødes igen til undervisning torsdag og fredag ugen efter. Vi lægger vægt på, at skabe et frugtbart samarbejde med de mennesker du omgiver dig med i din dagligdag, så du kan få støtte til at skabe en positiv forandring.

Ungdomsuddannelser

  • En øget præstationskultur og stigende krav til unge, får desværre nogle til at opleve stress og mistrivsel på ungdomsuddannelser og i gymnasiet.
  • Symptomer på angst og depression er ikke ualmindelige og mange unge føler de skal præstere fejlfrit, for at være gode nok.
  • Ved at tale om det svære med de unge og lade dem kende til handlemuligheder og steder de kan søge rådgivning, kan vi styrke de unges resiliens og  hjælpe dem til at navigere i et samfund med mange krav og forventninger.

Grundskolen

  • Hver 4. elev i folkeskolen mistrives. Det er tydelige tal, som indikerer at vi som samfund må gøre noget.
  • En af de ting vi kan gøre, er at tale med børn og unge om tegn på mistrivsel og symptomer på psykiske lidelser. Dels for at børn og unge lærer sig selv at kende og dels fordi det er vigtigt at de ved at de ikke er alene og at de kan få hjælp til det svære.
  • Gennem øvelser og undervisning, kan UngAalborg sætte fokus på mental sundhed og give børn og unge et rum til at reflektere over egen trivsel, samt blive gode til at vide, hvordan de skal hjælpe hinanden og hvor de kan søge rådgivning.

 

Tilmelding til forløbet

  1. Du skal udfylde en ansøgning om optagelse sammen med skolen og dine forældre. Download blanketten herunder. Send blanketten til tilmeld.forlob@ungaucnet.dk
  2. Derefter skal du, dine forældre og en af dine lærere deltage ved vores fælles informationsmøde for læringsforløbene. Her får du et bedre billede af de forskellige forløb, og du har mulighed for at tale med underviserne. På den måde er du mere sikker på, at du har valgt det rigtige forløb, når du efterfølgende bekræfter eller ændrer din ansøgning.
  3. Kort efter får du besked om, hvorvidt du er blevet optaget.

 

Kontakt

Tine Pejstrup
tpj-skole@aalborg.dk
Mobil: +45 93 52 09 16